Compendium of Turfgrass Diseases

Jurnallar → ADAU-nin kitabxanası

Nəşriyyat: The American Phytopathological Society
Müəllif: Richard W. Smiley
Çap ili: 2008
Baxılıb: 3751

Anatasiya:

This Compendium of Turfgrass Diseases is intended to serve as a general and practical reference for all those involved in the culture of fine turf. It is designed primarily for persons whose training in plant pathology is limited and for pathologists who are inexperienced in diagnosing turfgrass diseases. The Compendium should prove to be a valuable resource for professional turfgrass managers; turfgrass management and disease consultants: agribusiness research and sales representatives; officers in state and federal departments of agriculture and regulatory agencies; garden center personnel; county extension agents and area or state specialists; plant pathologists in diagnostic laboratories; teachers of vocational agriculture and plant pathology; and students of turfgrass management, landscape architecture, plant pathology, and related fields.


YÜKLƏ:

1. Endir...

Çap et  Geri  Yuxarı  

Yeni Kitablarin Anonsu

Şirəli yem bitkiləri
Müəlliflər: H.S.Hümbətov, M.C.Şabanov, R.C.Verdiyeva
Vəsaitdən aqronomlar, fermerlər, yem istehsalı sahəsində çalışanlar və şirəli yem məhsulları istehsalı ilə maraqlanan hər bir oxucu faydalana bilər.
Yem otları
Müəlliflər: H.S.Hümbətov, A.R.Hüseynov
Vəsaitdən aqronomlar, fermerlər, zootexnuklər, yem istehsalı sahəsində çalışanlar, eləcə də yem məhsulları istehsalı ilə maraqlanan hər bir oxucu faydalana bilər.
Elektrotexnologiyanın əsasları
Müəllif: R.Ə.Səidov, İ.C.Kərimov, E.İ.Pərvərov, N.M.Bağırov